Σύστημα αυτοαπόθεσης εργασιών

Επικοινωνία

Ανάπτυξη

  • Ανάργυρος Τσαδήμας

    Software Engineer Harokopio University of Athens

    Ο Ανάργυρος Τσαδήμας εργάζεται ως Tεχνικό Eργαστηριακό Προσωπικό στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται μετα πεδία της Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης Συστημάτων, των Κατανεμημένων Συστημάτων και την μηχανική Επιχειρισιακών Υπολογιστικών Συστημάτων.