Πύλη Φοιτητών

H παρούσα εφαρμογή υποστηρίζει την αυτοαπόθεση των πτυχιακών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Πολιτική Κατάθεσης Υλικού | Διαδικασία Κατάθεσης | Οδηγίες Υποβολής
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.